7. - 9. klase

Izglītojoši materiāli un informācija skolēniem par intelektuālo īpašumu, tostarp – autortiesībām un blakustiesībām.

Kas ir intelektuālais īpašums? Kas ir autortiesības un blakustiesības? Kas ir rūpnieciskais īpašums? Vai tu zini savas tiesības? Sadaļā “Skolēniem” apkopoti materiāli un skaidrojošā informācija, kura sniegs papildu zināšanas par visdažādākajām ar intelektuālo īpašumu saistītām niansēm.

Scroll to Top