13. aprīlī atklās Autorskolu – izglītojošu autortiesību izpratnes un apguves projektu skolu jauniešiem un pedagogiem

13. aprīlī pulksten 11.00 Rīgas Dizaina un mākslas vidusskolā (RDMV), klātesot kultūras ministram Naurim Puntulim un projekta partneru – Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūras/Latvijas Autoru apvienības (AKKA/LAA) – pārstāvjiem, svinīgi tiks atklāts autortiesību un blakustiesību apguves veicināšanas projekts skolu jauniešiem un pedagogiem Autorskola. Pasākumā tiks apbalvoti arī Autorskolai veltītā RDMV audzēkņu mākslas un dizaina darbu konkursa uzvarētāji.

“Lai arī likuma izpratnē Latvijā autortiesības tiek aizsargātas, normatīvu lietošana praksē mēdz kavēties nezināšanas un neizpratnes dēļ,” uz tēmas aktualitāti vērš uzmanību kultūras ministrs Nauris Puntulis. “Tāpēc Kultūras ministrija, būdama tieši atbildīga par autortiesību un blakustiesību jautājumiem, ir iesaistījusies Autorskolas izveidē. Šī mācību platforma atraktīvā, viegli izprotamā un uztveramā formātā sniegs būtisku ieguldījumu autortiesību jautājumu skaidrošanā gan pedagogiem, gan jauniešiem,” klāsta kultūras ministrs.

Sagaidot projekta atklāšanu, RDMV notika mākslas un dizainu darbu konkurss – audzēkņi veidoja radošus darbus dažādās tehnikās par Autorskolas un autortiesību aizsardzības tēmu. Tapuši 23 darbi, ko veidojuši 43 skolas audzēkņi.

“Atklāšanas pasākums tiks translēts tiešraidē, tādējādi mediju pārstāvji, jaunieši, pedagogi un ikviens interesents varēs sekot līdzi tā norisei un iegūt informāciju par projektu Autorskola,” stāsta LaIPA izpilddirektore Liena Grīna, piebilstot, ka pasākuma laikā tiks prezentēta projektā izveidotā interneta vietne www.autorskola.lv, kurā apkopota plaša informācija par autortiesību un blakustiesību tēmām, tostarp mācību metodiskais materiāls pedagogiem, kas veidots atbilstoši pamatizglītības un valsts vispārējās izglītības programmas standartiem. Tajā iekļautas darba lapas katrai klašu grupai, kā arī desmit izglītojošu video, divas animācijas filmas, spēles un citi mācību materiāli, kas interaktīvā veidā palīdzēs pedagogiem, izglītojamajiem, vecākiem un arī citiem interesentiem veidot izpratni par autortiesību būtību.

“Autortiesību jautājumi ir gana svarīgi, lai tos mācītu jau skolā, jo tieši bērni un jaunieši ir tie, kas veidos mūsu inteliģenci, radošo vidi un jaunradi jau tuvākajā nākotnē,” saka Liena Grīna.

AKKA/LAA padomes prezidents mūziķis Kārlis Kazāks uzsver, ka Autorskolas sekmīga darbība un projekta realizācija ir iespējama, pateicoties Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) finansiālam atbalstam un projekta partneru sadarbībai ar EUIPO. “Mēs esam vienotajā Eiropas telpā visdažādākajās jomās, tostarp intelektuālā īpašuma aizsardzības jautājumu risināšanā. Tāpēc esam gandarīti, ka, veidojot šo visai Latvijas sabiedrībai nozīmīgo projektu, varējām ne tikai piesaistīt EUIPO finansējumu, bet arī izmantot Eiropas kolēģu pieredzi un zināšanas,” uzsver Kārlis Kazāks un piebilst ka autortiesību izglītojošās programmas darbojas arī citviet Eiropas Savienībā.

“Autorskolā notiks lekcijas pedagogiem visos Latvijas novados,” par tuvākajā laikā paredzētajiem pasākumiem informē Kultūras ministrijas Autortiesību nodaļas vecākā juriskonsulte Linda Zommere. “Mēs esam sagatavojuši plašu metodisko materiālu vizuāli viegli uztveramā formā, kas palīdzēs pedagogiem skaidrot autortiesību jautājumus. Jauniešiem būs paredzēts gan radošais konkurss, gan spēles, video un informatīvie materiāli vietnē autorskola.lv, lai pievērstu viņu uzmanību intelektuālā īpašuma aizsardzībai un veicinātu izpratni par to,” skaidro Linda Zommere.

Atklāšanas pasākuma tiešraidi 13. aprīlī no pulksten 11.00 līdz 13.00 varēs skatīties Kultūras ministrijas profilā vietnē YouTube un sabiedrisko mediju portālā lsm.lv. Autorskolas darbam interesenti aicināti sekot līdzi interneta vietnē www.autorskola.lv un sociālajos tīklos Facebook, Instagram un TikTok.

Aicinām plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus piedalīties Autorskolas atklāšanas pasākumā klātienē, iepriekš piesakoties pa tālruni 29209607 vai e-pastu info@autorskola.lv!

Projektu “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū” jeb Autorskola realizē Latvijas Republikas Kultūras ministrija sadarbībā ar Latvijas Izpildītāju un producentu apvienību (LaIPA) un Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūru/Latvijas Autoru apvienību (AKKA/LAA), piesaistot Eiropas Savienības intelektuālā īpašumu biroja (EUIPO) finansiālu atbalstu. Autorskola ir mācību platforma par intelektuālā īpašuma, tostarp autortiesību aizsardzības, jautājumiem.
Ikviens medijs, izglītības iestāde un citi interesenti, kuriem tuvi projekta “Izglītojoša kampaņa autortiesību un blakustiesību izpratnes veicināšanai jauniešu vidū“ mērķi un kuri ieinteresēti sadarboties, aicināti sazināties ar projekta īstenotājiem.

Scroll to Top